Vi leverer INSTALLATIONSFOKUS, INDEKLIMA- OG ENERGIOPTIMERING samt HVAC- og VVS-PROJEKTER


INSTALLATIONSFOKUS er:

Fokuseret Installationsgrundlag© udføres før entreprisekontrakten, og sikrer at udbudsmaterialet opfylder bygherrens ønsker, krav og intentioner til HVAC- og VVS-installationerne. Læs mere om INSTALLATIONSFOKUS

Fokuseret Tværfaglig Idriftsættelse© udføres efter entreprisekontrakten, og er med til at sikre at det projektmaterialet er entydigt, bygbart og opfylder de stillede krav. Læs mere om INSTALLATIONSFOKUS

Bygherrerådgivning og Projekteksekvering


INDEKLIMA- OG ENERGIOPTIMERING er:

Indeklimasimuleringer, ved simuleringsprogrammeringe BSIM eller IDA ICE

Energiberegninger, ved BE18 eller Rockteck

Løsninger af indeklimaproblemer, eksempelvis trækgener eller uønsket temperaturudsving

Integreret Energidesign eller Ledelse af Den Energioptimerede Byggeproces

Indeklima- og energioptimering af HVAC- og VVS-installationer


HVAC- OG VVS-PROJEKTER er:

Projektets succeskriterier og behovet for nødvendigt projektmateriale fastlægges.

Nødvendige leverancer for projektmaterialer afpasset nøje behovet i forhold til projektets karakter og entrepriseform.

Projektmateriale og løsninger for indeklima- og energidesign

Myndighedsprojekt, Udbud og Kontrahering