Vi leverer INSTALLATIONSFOKUS, INDEKLIMA- OG ENERGIOPTIMERING samt HVAC- og VVS-PROJEKTER


INSTALLATIONSFOKUS er:

Fokuseret Installationsgrundlag© udføres før entreprisekontrakten og er med til at sikrer, at udbudsmaterialet opfylder bygherrens ønsker og krav til HVAC- og VVS-installationerne

Fokuseret Tværfaglig Idriftsættelse© udføres før eller efter entreprisekontrakten og er med til at sikre, at projektmaterialet er entydigt, bygbart og opfylder de stillede krav

Fokuseret FM© udføres i driftsfasen og er med til at sikre, at ejendommens HVAC- og VVS-installationer kontinuerligt levere det ønskede indeklima og vvs-output

Læs mere om INSTALLATIONSFOKUS


INDEKLIMA- OG ENERGIOPTIMERING er:

Indeklimasimuleringer, ved simuleringsprogrammeringe BSIM eller IDA ICE

Energiberegninger, ved BE18 eller Rockteck

Løsninger af indeklimaproblemer, eksempelvis trækgener eller uønsket temperaturudsving

Integreret Energidesign eller Ledelse af Den Energioptimerede Byggeproces

Indeklima- og energioptimering af HVAC- og VVS-installationer


HVAC- OG VVS-PROJEKTER er:

Projektets succeskriterier og behovet for nødvendigt projektmateriale fastlægges

Nødvendigt omfang af projektmaterialer afpasset behovet, i forhold til projektets karakter og entrepriseform

Projektmateriale og løsninger for indeklima- og energidesign

Myndighedsprojekt, Udbud og Kontrahering

Bygherrerådgivning og Projekteksekvering