Vi leverer Installationsfokus, Indeklima- og Energioptimering samt HVAC- og VVS-projekter

HØGHØJ løser opgaver indenfor boliger, butikker, institutioner, kontorer, laboratorier og restauranter

HØGHØJ tegnes af Claus Høghøj Nielsen, Ingeniør og indehaver

  • Specialiseret i HVAC- og VVS-installationer i alle byggeriets faser og organiseringer
  • Syn- og Skønsmand
  • Teknikum-ingeniør, Århus, HVAC- og VVS-installationer, 1997
  • Gæsteunderviser og censor, Maskinmesterskolen København
  • Asset Manager, Projektchef, ved Københavns Lufthavne A/S, 5 år, til 2014
  • Projektering- og fagleder, bygherrerådgiver i rådgivende ingeniørfirmaer, 13 år, til 2009

HØGHØJ samarbejder med et fast team af erfarne konsulenter med specialer inden for blandt andet Kvalitetssikring, Konstruktion, El, Automatik og Kloak


Netværk


Artikler


Diverse

  • IDA Professionel Rådgiver Ansvarsforsikring, certifikatnr. C28609
  • Nykredit Bank, Konto: 5474-0932600
  • CVR 3696 7781
  • Bogholdergruppen, Valby Langgade 39A, 2500 Valby / 2+ revision, Bygnaf 15, 6100 Haderslev